Nyt gasfyr, service eller reparation?

Overvejer du at skifte til gasfyr, eller at udskifte dit gamle gasfyr til et nyere gasfyr? Så kontakt Københavns Vandservice, som har mange års erfaring i at montere gasfyr.

Københavns Vandservice ApS sørger for at montere, reparere eller efterse dit varmeanlæg. Vi udskifter eksempelvis anlæg med naturgas samt udfører naturgasinstallation for privatpersoner, der benytter sig af eller ønsker at benytte sig af denne form for energikilde.

Skån miljøet med gasfyr

Naturgas er mere skånsomt for miljøet end olie og kul, da udledningen af CO2 er noget mindre. Desuden udnytter moderne gasfyr også vanddampene, der bliver dannet ved forbrænding af naturgassen.

Udskiftning af dit gasfyr kan spare dig penge

Et gasfyr er en forholdsvis simpel konstruktion, som overordnet består af en gasbrænder samt en kedel.

Man brænder naturgassen af i brænderen, som er placeret i kedlen. Under forbrændingen af gassen, der tilføres, opvarmes vandet til centralvarmeanlægget og det varme brugsvand.

Der vil både være mulighed for at have varmtvandsbeholderen indbygget i gasfyret, eller som i de fleste tilfælde, at have en beholder hængende ved siden af fyret eller under det. Disse beholdere er udført så diskret som muligt og er meget mindre end fx et gammeldags indendørs oliefyr.

Det er beregnet, at der typisk vil være besparelse på 15-20% på varmeregningen, hvis man skifter sit gamle ikke kondenserende fyr til nyt kondenserende. Besparelsen afhænger både af det originale fyrs teknologi, men også af husets størrelse og energivenlighed.

Det er muligt at søge energitilskud fra Energispareaftalen, og du kan læse meget mere om det på Energikøbs hjemmeside.

Et nyt gasfyr lever længere, hvis du lader os passe på det

Når du lader Københavns Vandservice checke dit gasfyr, får du mest ud af din naturgas, du giver dit gasfyr en lang levetid, og samtidig undgår du uforudsete udgifter til reparationer.

De fleste synes, det er naturligt, at man skal sende sin bil til service og lade den blive efterset og kontrolleret med jævne mellemrum. Den samme service bør du tilbyde dit gasfyr, og du kan sagtens lave en serviceaftale med Københavns Vandservice.

De fleste gasfyrfabrikanter anbefaler, at der som minimum foretages service hvert andet år på gasfyret. På den måde sikrer man, at alt er indstillet korrekt og dermed er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ifølge gasreglementet er det et lovkrav, at man altid følger fabrikantens anvisninger vedrørende vedligehold og service af sit gasfyr.

Københavns Vandservice tilbyder også service af gasfyr, hvorved vi sikrer, at anlægget fungerer optimalt og ikke spilder energi.

Kontakt os og hør mere om gasfyr

Københavns Vandservice har administration og hovedsæde i Viby Sjælland, og derudover værksteds- og lagerfaciliteter i Herlev. Vi kører dagligt ud for at installere, udskifte og servicere gasfyr i Herlev, Glostrup, Gentofte, Kongens Lyngby og København, så kontakt os for at få et tilbud på nyt gasfyr eller en serviceaftale. Du kan kontakte os enten via formularen her på siden eller ved at ringe til os på tlf. 31 62 11 00 – så kommer dit gasfyr til at fungere helt perfekt.